skip to Main Content
Menu

TẦM NHÌN

 

  • Chúng tôi luôn phấn đấu để Trở thành một  đơn vị tổ chức sự kiện uy tín, chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam.
  • Chúng tôi luôn đặt yếu tố “Con người” để làm nền tảng để phát triển
  • Chúng tôi luôn coi trọng sự thành công của quý khách hàng là thành công lớn nhất của chúng tôi

SỨ MỆNH

  • Chúng tôi luôn học hỏi để phát triển , mỗi sản phẩm chúng tôi tạo ra  là sự sáng tạo khác biệt nhất giúp khách hàng có thể thành công.
  • Với Slogan  “NÂNG BƯỚC THÀNH CÔNG” Chúng tôi  luôn coi trọng việc thành công của khách hàng là sứ mệnh để chúng tôi luôn chỉn chu trong từng khâu.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Chúng tôi luôn hướng tới giá trị cốt lõi biến tầm nhìn thành hiện thực, cùng thực hiện tốt trên mong đợi mục tiêu và hoàn thiện giá trị cốt lõi.

KHÁCH HÀNG – NHÂN VIÊN – CỔ ĐÔNG – XÃ HỘI

TRIẾT LÝ KINH DOANH

 

  • Chất lượng dịch vụ là trọng tâm
  • Lợi ích khách hàng là then chốt
  • Thu nhập nhân viên là trách nhiệm
  • Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ
Copyright 2018 © Amthanhanhsangsukien All rights reserved. | Thiết kế bởi Web Bách Thắng

Gọi ngay

Back To Top
Search