skip to Main Content
Menu

Cung cấp âm thanh ánh sáng tổ chức sự kiện cho Techcombank Region 5

Vừa qua, Biz Event đã set up thiết bị sự kiện bao gồm âm thanh, ánh sáng tổ chức thành công chương trình cho đơn vị Techcombank Region 5 tại Vinpeal Thanh Hóa với sự tham gia của đông đảo khách mời.

CUNG CẤP ÂM THANH ÁNH SÁNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO TECHCOMBANK REGION 5

Mọi thứ đều được Biz Event lên kế hoạch từ khâu set up, chuẩn bị trong khi chương trình diễn ra đến khi sự kiện kết thúc. Âm thanh phải chuẩn, micro rõ ràng, ánh sáng rực rỡ theo từng nội dung chương trình.

CUNG CẤP ÂM THANH ÁNH SÁNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO TECHCOMBANK REGION 54

CUNG CẤP ÂM THANH ÁNH SÁNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO TECHCOMBANK REGION 53

CUNG CẤP ÂM THANH ÁNH SÁNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO TECHCOMBANK REGION 52

CUNG CẤP ÂM THANH ÁNH SÁNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO TECHCOMBANK REGION 51

Copyright 2018 © Amthanhanhsangsukien All rights reserved. | Thiết kế bởi Web Bách Thắng

Gọi ngay

Back To Top
Search