skip to Main Content
Menu

QUY ĐỊNH BIZ EVENT ĐƯA RA ĐỂ BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Biz Event

Để truy cập và sử dụng dịch vụ Biz Event , Công ty sẽ yêu cầu Khách hàng khai báo thông (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Thông tin mà khách hàng khai báo phải đảm bảo tính chính xác. Chúng không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật thông tin khai báo của khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng 

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ “Chính sách bảo mật” .  Khi cần thiết, Biz Event có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với khách hàng như: gửi đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, trao đổi các thông tin khác.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Biz Event cam kết tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân trong các trường hợp như sau: (a) khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà Biz Event tin rằng điều đó sẽ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của công ty trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của thành viên khác

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân bằng mọi cách thức có thể. Nếu sử dụng máy tính chung, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.  

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Biz Event đều có quyền:

a)     Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin

b)     Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

c)      Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

 

Copyright 2018 © Amthanhanhsangsukien All rights reserved. | Thiết kế bởi Web Bách Thắng

Gọi ngay

Back To Top
Search