skip to Main Content
Menu

Cung cấp âm thanh ánh sáng tổ chức chương trình Gala Hahalolo

Vừa qua, Biz Event đã cung cấp âm thanh ánh sáng tổ chức chương trình Gala Hahalolo – đồng hành cùng Sea Game 31 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội. Không chỉ mang đến âm thanh, ánh sáng, màn led chất lượng, Biz Event còn mang tới sự chuyên nghiệp trong từng khâu từ set up đến chạy chương trình.

cung cấp âm thanh ánh sáng tổ chức chương trình Gala Hahalolo12

cung cấp âm thanh ánh sáng tổ chức chương trình Gala Hahalolo14

cung cấp âm thanh ánh sáng tổ chức chương trình Gala Hahalolo14

cung cấp âm thanh ánh sáng tổ chức chương trình Gala Hahalolo13

cung cấp âm thanh ánh sáng tổ chức chương trình Gala Hahalolo11

cung cấp âm thanh ánh sáng tổ chức chương trình Gala Hahalolo1

cung cấp âm thanh ánh sáng tổ chức chương trình Gala Hahalolo

Copyright 2018 © Amthanhanhsangsukien All rights reserved. | Thiết kế bởi Web Bách Thắng

Gọi ngay

Back To Top
Search